Jarosław Grzelak – oficjalny blog

Zrealizuj Marzenia – Osiągnij Sukces

Jarosław Grzelak –  oficjalny blog - Zrealizuj Marzenia – Osiągnij Sukces

Poczďż˝tek lata – dobry czas na marzenia.

Lato zajrza�o ju� do nas chyba na dobre.

Patrzďż˝ przez okno i aďż˝ chce mi siďż˝ wyj�� na dwďż˝r. Wiďż˝c wstajďż˝ i wychodzďż˝… 🙂

Ka�demu bowiem potrzebna jest chwila wolno�ci od codziennych obowi�zk�w.

Wsta� wi�c zza biurka, wyjd� na dw�r i wystaw twarz w kierunku s�o�ca.

Prawda, �e jest cudownie?

Pomy�l, czy nie by�oby fajnie m�c codziennie to robi�, najlepiej na jednej z piaszczystych pla�?

Oderwij sie na chwilďż˝ od codziennych spraw i spďż˝jrz w przyszďż˝o��….wyobraďż˝ sobie jak wygrzewasz siďż˝ na skďż˝panej w sďż˝oďż˝cu plaďż˝y lub odbywasz podrďż˝ o ktďż˝rej zawsze marzyďż˝eďż˝.

Wyobra�aj to sobie codziennie, a jestem przekonany, �e Twoje �ycie stanie si� lepsze.

Je�li naprawd� b�dziesz czego� chcia� i w�o�ysz w osi�gni�cie celu cho� troch� wysi�ku to marzenia stan� si� rzeczywisto�ci�.

Wa�ne aby i�� do przodu i czasami zatrzyma� si� aby sprawdzi� czy rzeczywi�cie d��ymy do wybranego celu.

Zostawiam Ci� z powy�szym obrazkiem z nadziej� , �e pozwoli Ci si� cho� przez chwil� rozmarzy� i zapomnie� o sprawach dnia codziennego.

Polecam te� codzienne ogl�danie bardzo energetyzuj�cego, kr�tkiego filmu z jednego z moich wcze�niejszych wpis�w.

Znajdziesz go TUTAJ.

Podziel się z innymi