Jarosław Grzelak – oficjalny blog

Zrealizuj Marzenia – Osiągnij Sukces

Jarosław Grzelak –  oficjalny blog - Zrealizuj Marzenia – Osiągnij Sukces

Kryzys a Święta.

Wr?c? jeszcze do tematu bo w?a?nie wys?ucha?em wypowiedzi r?nych os?b na temat wysoko?ci zakup?w i kryzysu podczas ?wi?t Wielkanocnych.

Z sonda?y wysz?o, ?e przeci?tnie wydamy na ?wi?ta 500 z?, a jeden z pytanych powiedzia? nawet, ?e na ?wi?teczne zakupy wyda oko?o 1000 z?.

Brzmi to bardzo ciekawie zwa?ywszy, ?e wi?kszo?? wpad?a w „szpony kryzysu” i zgodnie z tym powinna bardziej racjonalnie podchodzi? do wydawania pieni?dzy.Co chwila robione s? przez stacje? TV reporta?e jak wszystkim jest ?le i ?e nie mamy pieni?dzy. A tu nagle niespodzianka na ?wi?ta – znalaz?y si? optymizm i pieni?dze 🙂

Jest to tym bardziej dziwne, ?e w nie zauwa?ano wzrostu kredyt?w konsumpcyjnych zwi?zanych ze ?wi?tami.

Sk?d wi?c te kwoty? Czy oznacza to, ?e jednak Polakom nie ?yje sie tak ?le ? A mo?e nale?y zastanowi? si? nad wiarygodno?ci? sonda?y?

A mo?e nale?y w ko?cu trzeba przesta? szuka? sensacji i poprzez Pras? i telewizje przekazywa? ludziom wi?cej pozytywnych informacji?

Zach?cam do przemy?le? i ?ycz? spokojnych i weso?ych ?wi?t Wielkiej Nocy.

Podziel się z innymi